Výrobní program Výkup sběru Skartace


SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o.
Bystřická 29
417 31 Novosedlice

Telefon:
+420 417 571 574
+420 417 571 586
+420 417 571 934
+420 417 571 935

IČO
271 32 277
DIČ
CZ27132277

Faxová čísla
Obchodní oddělení:
+420 417 538 257
Sekretariát:
+420 417 530 083

E-mail
Obchodní oddělení:
jana.trpis@sevpap.cz
Sekretariát:
vesely@sevpap.cz

Umístění firmy SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s r.o. na mapě EDB
SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o. - idatabaze.czPapírové výrobky - idatabaze.cz

 

 

Upozornění pro zákazníky

Přečtěte si, prosím, toto prohlášení!"
Vzor písemné informace o odpadu.

-žádosti týkající se nakládání s odpady
-export z evidence pro účel podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č.20 vyhlášky 383/2001Sb.

Pokyny od MŽP!

Důležité: Povinnost používání IČZ/IČP/kód ORP

Dotazy k používání IČZ/IČP/kód ORP směrujte na Kontaktní formulář (Na dotazy ohledně výroby a dostupnosti produktů použijte email našeho obchodního oddělení !)

SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o., zařízení k využívání odpadů dle §14 odst.2 zákona č.185/2001 Sb.(KONTAKTNÍ FORMULÁŘ) O odpadech, získala s platností ode dne 10.2.2015 pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností nově přidělené identifikační číslo zařízení (ICZ) CZU01100

Zařízení společnosti SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o. využívá odpad kat. č.:
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
20 01 01 Papír a lepenka