Úvod Výrobní program Výkup sběru Skartace


SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o.
Bystřická 29
417 31 Novosedlice

Telefon:
+420 417 571 574
+420 417 571 586
+420 417 571 934
+420 417 571 935

IČO
271 32 277
DIČ
CZ27132277

Faxová čísla
Obchodní oddělení:
+420 417 538 257
Sekretariát:
+420 417 530 083

E-mail
Obchodní oddělení:
obchod@sevpap.cz
Sekretariát:
vesely@sevpap.cz

Pokyny k problematice nakládání s odpady dle zákona

Upozornění pro zákazníky

Povinnost dodávat písemné informace do Papírny

Vzory písemné informace o odpadu:

PDF verzeDOC Verze
- PIO 030308- PIO 030308
- PIO 150101- PIO 150101
- PIO 191201- PIO 191201
- PIO 200101- PIO 200101

Pro export údajů z naší evidence pro účel podání ročního hlášení o námi přijatých odpadech žádejte na emailu vladimira.lankova zavináč envi-sluzby.cz

Pokyny od MŽP!

Důležité: Povinnost používání IČZ/IČP/kód ORP


Dotazy k používání IČZ/IČP/kód ORP směrujte na Kontaktní formulář (Na dotazy ohledně výroby a dostupnosti produktů použijte email našeho obchodního oddělení !)

SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o., zařízení k využívání odpadů dle §21 odst.3 zákona č.541/2020 Sb.(KONTAKTNÍ FORMULÁŘ) O odpadech má přidělené identifikační číslo zařízení (IČZ) CZU01100

Zařízení společnosti SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o. využívá a přijímá odpady s katalogovými čísly:
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
19 12 01 Papír a lepenka
20 01 01 Papír a lepenka

Platnost našeho zařízení je možno NA TOMTO ODKAZU.

SKARTACE
Skartaci přijímáme pouze s tímto, již vyplněným formulářem! PDF dokument/EXCEL dokument